Principi: Aikido-praktična primena - Strana 2

Indeks članaka

Kao prvo, potrebno je shvatiti i organski prihvatiti samu suštinu Aikidoa, a to se pre svega odnosi na poznavanje njegovih principa. Bez tog praktičnog znanja, nemoguće je primeniti bilo koju tehniku u realnoj situaciji. Ovo naravno, ne važi samo za Aikido, već za sve borilačke veštine i sportove.

Organsko prihvatanje principa, podrazumeva dugogodišnje iskustvo izučavanja i uvežbavanja istih kroz izvodjenje tehnika. Takodje, podučavanje mladjih, jedan je od dobrih načina kako uvideti praznine u svom znanju. Organsko prihvatanje Aikido principa, kao I dobra uvežbanost tehnika, ogleda se pre svega u tome, što naše telo, naizgled, automatski reaguje na napad. Nešto što liči na uslovni refleks.