Karakter:aikido-praktična primena - Strana 3

Indeks članaka

Druga bitna činjenica odnosi se na mentalni sklop svakog od nas. Telo svake osobe reaguje po istim principima jer nam je anatomija ista, ali sama reakcija u datoj situaciji moze biti potpuno različita u zavisnosti od subjektivnog doživljaja situacije. Strah je normalna i poželjna pojava, ali je bitno naučiti kako ga kontrolisati. U pojedinim  situacijama, kada je količina stresa ekstremna, lučenje adrenalina je enormno, pa se dešava da čovek ostane skamenjen zbog prevelikog grčenja mišića. Kako je čovek ipak razumno biće, on je sposoban da do izvesne mere kontroliše svoja emotivna stanja, pa tako i strah, dovoljno da je spreman na akciju ili reakciju.

Apsolutna smirenost u stresnim situacijama, kod normalnih ljudi, ne postoji. Postoji samo naša sposobnost da mi kontrolišemo situaciju, a ne ona nas. Tek kada uspemo da kontrolisemo situaciju, stečeno znanje može doći do izražaja. Kontrolisati situaciju, ne znači samo obuzdati strah, već i mogućnost da predvidimo moguće pravce napada, da  smanjimo njihov broj i na taj način protivnika dovedemo u poziciju koja je povoljnija za nas. Samo izvodjenje tehnike u realnoj situaciji, daleko je od načina kako to radimo na treningu.

Dok vežbamo, ili učimo novu tehniku, koriste se stilizovani napadi, koji nam omogućavaju da proniknemo u svaki detalj te tehnike, ali je važno da pri kasnijem usavršavanju, napadi budu sve brži I snažniji, kako bi bili što bliže realnom napadu. Kao što to jedan od osnovnih principa Aikidoa kaže, potrebno je prilagoditi se napadu, njegovoj brzini, snazi i pravcu. Sigurno je da to neće izgledati lepo kao na prezentaciji, ali poenta je sačuvati sebe i po mogućnosti zaštititi  napadača od prekomernih povreda. Da bi to i uspeli, opet je potrebna samokontrola, ali sada ne toliko straha, čije se prisustvo smanjuje srazmerno našoj prednosti, već kontrola prekomerne upotrebe sile usled pojave besa ili ljutnje. I na kraju, treba reći da se sve ovakve situacije završavaju u vremenskom intervalu koje se meri sekundama. Sve ovo je naravno, mnogo lakše reći nego izvesti.
 
Praktična primena Aikido tehnika u realnim situacijama je nešto, što se uvežbava, ali za to je potrebno vreme i strpljenje. Skraćene oblike nekih tehnika možemo videti u obuci specijalnih jedinica vojske i policije, i one predstavljaju vrlo vazan segment njihove obuke. Naime, njihove potrebe iziskuju da se tehnike izučavaju bez posebnog ulaženja u detalje, već je bitna samo njihova funkcionalnost.