Uvod u Aikido

shiho

Borilačka veština, pod imenom aikido, pojavila se u Japanu pre nešto manje od 100 godina.

 

Aikido se može trenirati na razne načine, a pravi način vežbanja je efektan i primenljiv u samoodbrani od jednog ili više snažnijih napadača.

 

Aikido tehnike se izvode efikasnim iskorišćavanjem energije napadača-što jače napadne, to je gore za njega.

 

Osnovni način Aikido treninga je vežbanje unapred pripremljenih formi (Kata).

Dva partnera vežbaju tako što jedan vežbač postaje onaj koji radi tehniku (Tori, Nage ili Shite), a drugi onaj na kome se radi tehnika, tj. koji prima tehniku (Uke).

Ponavljanjem ovih unapred odredjenih formi, Aikido tehnika se usvaja i trening postaje praktičniji za vežbače.

Ovde nema mesta takmičenju, i vežba se bez osećaja pobede ili poraza.

Uvek trenirate da usavršite sebe sa čistim srcem i čistim umom u harmoniji sa Vašim partnerom.

aikido river