Aikido - Jiyu Waza

Jiyu Waza je pre svega način uvežbavanja aikido tehnika, a kasnije i ozbiljna priprema za samoodbranu od više napadača.

 aikido jiyu wazaU stvari, radi se o neprekidnom izvođenju tehnika u odnosu na kontinuirani napad, iz raznih uglova,  u dinamici. Može se izvoditi sa jednim, ili sa više napadača, a najčešće se radi sa dva napadača.

Uglavnom se unapred odredi vrsta napada, kako bi izvođenje tehnika bilo pravilno i postepeno, ali se može raditi i u uslovima bez unapred dogovorenog napada.

U želji da u što kraćem roku, dođu do atraktivnog prikaza Jiyu Waza-e, vežbači veoma mnogo greše primenjujući određene, napamet naučene šablone, ili se bez plana jednostavno samo brzo napamet okreću. Na prvi pogled, to može izgledati atraktivno, ali je to nepravilan pristup koji dovodi do pogrešnog utvrdjivanja reakcija, koje je kasnije veoma teško iskoreniti.

Pravilan pristup podrazumeva veoma visok stepen poznavanja aikido tehnike, i mogućnost njene improvizovane primene i korekcije u realnom vremenu, i to sve u odnosu na  vrstu, pravac, intenzitet i smer napada u punoj dinamici.

{youtube}E9k10rG-e6E{/youtube}

To sve naravno nije lako, i zbog toga, idući linijom manjeg otpora, mnogi vežbači, pa čak i oni sa visokim pojasevima, svesno ili nesvesno, ipak primenjuju lakši put (najčešće se koristi šablon "osmica"). Postoji i drugi put, koji je malo složeniji, ali mnogo pravilniji, i dostiže nemerljivo veći nivo od standardnog: "napamet se brzo vrteti".