Osnovni aikido principi

Osnovni principi su napisani na osnovu skoro  40-godišnjeg  izučavanja borilačke veštine aikido, kroz veliki broj  treninga i seminara.

Sublimirani su iz praktičnog iskustva na svim nivoima primene, od rada sa predškolskom decom pa sve do obuke elitnih specijalnih jedinica.

Ovaj tekst je napisan na osnovu sopstvenog iskustva, i biće redovno dopunjavan  najnovijim, uvek praktično proveravanim saznanjima.

Pročitajte više o osnovnim aikido principima u daljem tekstu...

 

Check Stav ili položaj tela, treba da bude takav, da nam omogućava najbolju moguću startnu poziciju, za brzo pomeranje tela u bilo kom pravcu, i istovremeno, optimalnu stabilnost koju je vrlo teško narušiti. U širem smislu predstavlja i unutrašnje stanje, koje nam omogućava da opažamo svoju okolinu  i kretanja u njoj (protivnik).

Check Fokusirana snaga. Snaga stvorena koncentracijom sila čitavog tela.

Check Snaga disanja nastaje  kada osećaj, disanje, i ritam postanu jedno.

Check Narušavanje ravnoteže protivnika je neophodni element koji nam omogućava da lako primenimo neku od tehnika.

Check Skretanje pažnje nam omogućava da nesmetano koristimo polugu ili bacanje. Za to možemo koristiti:

  1. Zbunjujućim udarcem u neku od vitalnih tački protivnika, koji ima za cilj smanjivanje nivoa reakcije protivnika, postižemo dovoljnu prednost da mi preuzmemo inicijativu.
  2. Nanošenjem bola protivnuiku primenom poluge tako što se na neki deo tela protivnika postavi oslonac, a na drugi deo tela (neki od zglobova) vrši pritisak ili torzija. I to u smeru normalnog kretanja zgloba, ali više od normalne granice pomeranja, ili  u suprotnom smeru. Bol se pojevljuje kao upozorenje organizma da bi nastavak kretanja u tom pravcu mogao dovesti do povrede. Polugu izvodimo u momentu kada je protivnik u neravnoteži ili u stanju zaokupljenosti bolom od atemi vaze.

Check Dinamika: Kretanje u realnom aikidou je jedna od najvažnijih komponenti tehnike. Osnovne karakteristike: stabilnost, pokretljivost, tečno povezivanje različitih vrsta kretanja. Po obliku putanje, mogu biti kružna (najčešće), pravolinijska, i kombinovana. Kretanje je dodatno usložnjeno iznijansiranim premeštanjem težine, u zavisnosti od zahteva tehnike i trenutnog stanja međusobnog odnosa našeg, protivnikovog tela, kao i okolnosti.

  1. Pravovremenost, je u stvari naša reakcija koja ne sme biti ni preuranjena, a ni zakasnela u odnosu na kretanje napadača, kako na početku, tako i tokom izvođenja tehnike.
  2. Usaglašavanje,  tj. uklapanje u protivnikov napad tako da njegovu silu iskoristimo protiv njega primenom neke od aikido tehnika je vrlo važna, ali možda i najsloženija komponenta. Kompletno kretanje našeg tela prilagođavamo momentu, sili i putanji napada, tako da možemo da je povežemo sa putanjom našeg kretanja i tehnike. Kako napad nikad nije isti, tako ne možemo primeniti istu tehniku.
  3. Presretanje ili predupređivanje napada, je onemogućavanje razvoja snage napade, sprečavanje pojave u samom korenu.
  4. Propuštanje: Iskorišćavanje protivnikovog napada i kretanja, u našu korist, jedna je od osnovnih karakteristika aikidoa.

Check Tehnika bacanja ili kontrole: primena neke od mnogih aikido tehnika tako da iskoristi pravac, smer, intenzitet i vreme napada Check Završna kontrola neutralizuje napadača, tj onemogućava njegovo pomeranje iz fiksirane pozicije koju smo mi postavili primenom tehnika neutralizacije.

Check Završni udarac je dobro primeniti nakon kontrole ili bacanja, jer nas definitivno postavlja u superiornu poziciju u odnosu na protivnika.

Check Fokus, zadržavanje budne pažnje na protivnika i nakon kompletno izvedene tehnike (zanshin) nam pojačava koncentraciju na prethodni tok tehnike, i omogućava aktivnu budnu pažnju u datom trenutku.

Check Unutrašnja Energija (Ki) nastaje kada savršeno izbalansirano primenimo zajedno sve principe.