Svetac zaštitnik - Sveti Arhanđel Mihailo

U subotu 21. Novembra u 12 časova, Internacionalna Aikido Akademija, Srpski Aikido Savez i Borilački klub "Dinamična sfera,   obeležiće dan svog Svetog zaštitnika, Arhangela Mihaila.

Praznik, koji je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom i uvek se obeležava 21. novembra po novom kalendaru, spomen je na jednog od anđela koji su se, prema predanju, sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla.

 

Sveti arhangel Mihailo, simbol borbe protiv zla i sila nebeska koja prihvata duše umrlih mereći im dobra i zla dela, slika se kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim nogama.

Veruje se da je anđeo (Arhangel) Mihailo prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava "onog koji je kao Bog". Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo.

Snaga dobra

Osmi dan novembra ukazuje na hijerarhiju anđela čiji je predvodnik arhangel Mihajlo, prvi od osam anđela (Gavrilo, Rafail, Uril, Salatil, Jegudil, Varahil i Jeremil) koji su pred Božjim prestolom zaduženi da se suprotstave silama zla.

Osmorica anđela i snaga dobra kojom upravljaju prisutni su u svim religijama i verovanjima da je svet dobra nastao njihovom zaslugom.

 

Devet čina angelskih

Posebno značenje ima novembar kao deveti mesec (nove - devet) iz vremena Julija Cezara, kada je mart bio prvi mesec u godini i mesec stvaranja sveta u kome su učestvovale i bestelesne sile anđela.

Deveti mesec po redu vezuje se za devet činova u anđeoskoj hijerarhiji.

Porodični zaštitnik dinastije Nemanjića

Arhangela Mihajla slavio je i srpski car Dušan, a kao porodičnog zaštitnika poštovala ga je čitava dinastija Nemanjića.

Crkva procenjuje da je Aranđelovdan kao slava, po broju vernika na drugom mestu, posle svetog Nikole.