11.06.2009.g. Održano je polaganje za decu u Borilačkom klubu "Dinamična Sfera"

Redovno junsko polaganje za aikido stepene, za decu proteklo je uspešno . Ovog puta imali smo kandidate za 10.-kyu (žuti pojas), 9.-kyu (narandžasti pojas) i 8.-kyu (zeleni pojas).

Deca su polagala po novom aikido programu i sistemu, po kome deca do 12 godina starosti mogu da polažu od 10.-og do 6.-og kyu-a po dečjem programu.

Po aikido programu za polaganje za odrasle, klasifikacija pojaseva je od 5.-og kyu-a do 1.-kyu-a. Za prvi Dan (crni pojas), kandidat osim ostalih ispunjenih uslova, mora imati najmanje 15 godina starosti.

{media load=media,id=42,width=640,height=480,align=center,display=inline}