Polaganje na Labudovom Brdu

Dana 23. Februara, održano je polaganje Aikido kluba Heiho 1 na Labudovom Brdu u Beogradu.