Polaganje u Obrenovcu

Dana 22. Februara, održano je polaganje za pojaseve Aikido kluba Heiho 1, u Obrenovcu.