Чланови Савеза

Члан Савеза може бити сваки клуб из аикидо-а или сродне борилачке вештине, који прихвата и поштује правила  прописана  статутом и другим актима Савеза. Чланови  се уписују у Централни регистар.

У Савез се могу  учланити други савези  аикидо-а и сродних борилачких вештина, као и професионална и стручна удружења, који својом активношћу и делатношћу унапређују рад Савеза , односно њених чланова.

Новим члановима, стечена ученичка звања у разним аикидо стиловима, тзв. појасеве може потврдити Техничка комисија, на основу реалних критеријума. Додељени Мајсторски, тзв. Дан степени у разним аикидо стиловима, могу се  потврдити кроз Техничку комисију, у Интернационалној Аикидо Академији.