Aikido za decu: VI Savezni seminar Srpskog aikido saveza

930
by Super User, 1 year ago
0

Aikido za decu: Upis novih članova je tokom cele školske godine

https://aikido.rs/aikido-blog/aikido-tekstovi/12-aikido-za-decu

Prema istraživanju Republičkog zavoda za sport, deca od 7 do 14 godina u Srbiji su ispod proseka po fizičkim sposobnostima u odnosu na decu drugih evropskih zemalja.

Istovremeno su iznad proseka po konstituciji.

U odnosu na istraživanje koje je sprovedeno pre 15 godina, deca su deblja i manje fizički sposobna.

Aikido trening za decu može učiniti mnogo:

- Podstiče pravilan rast i razvoj

- Razvija pažnju i koncentraciju

- Povećava samopouzdanje

- Poboljšava fleksibilnost, snagu i koordinaciju

Aikido trening za decu u aikido akademiji, sastoji se od vežbi zagrevanja, snage i razgibavanja, osnovnih tehnika samoodbrane, i elementarnih igara, koje na zabavan način doprinose učenju aikido tehnika samoodbrane. Deca koja treniraju aikido, mogu naučiti da se odbrane od fizičkog i verbalnog napada, da budu disciplinovana a da im to istovremeno bude zabavno.

Video izveštaj sa VI Saveznog seminara za decu Srpskog aikido saveza, koji je vodio predsednik Bratislav Stajic sa svojim najboljim Majstorima u Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta u Beogradu.