Internacionalna Aikido Akademija:Aikido polaganje za kyu stepene: deca, 14.06.2012.