Bratislav Stajic, 40 godina u aikidou!!

Aikido je efikasna borilačka veština samoodbrane

Aikido je borilačka veština koja je nastala u Japanu. U Internacionalnoj aikido akademiji sistem treninga je prilagođen našem podneblju i društvu, tako da kod nas trenirate aikido kao modernu, praktično primenljivu veštinu samoodbrane.

International Aikido Academy 1

Pozovite

Pozovite nas za raspored i saznajte više o mestima održavanja aikido treninga.

Dođite

Dođite, ili dovedite Vaše dete neposredno pred početak aikido treninga (oko 15 minuta).

Trenirajte

Trenirajte: Probni trening je besplatan! Na početku treniranja, nije neophodna posebna oprema!

Uvod u aikido

Osnovni način Aikido treninga je vežbanje unapred pripremljenih formi (Kata). Dva partnera vežbaju tako što jedan vežbač postaje onaj koji radi tehniku (Tori, Nage ili Shite), a drugi onaj na kome se radi tehnika, tj. koji prima tehniku (Uke). Ponavljanjem ovih unapred odredjenih formi, Aikido tehnika se usvaja i trening postaje praktičniji za vežbače.Opširnije

Deca i aikido

Najbolji način treninga za decu, je da ih jednostavno učimo aikido, jer to je glavni razlog zbog koga su došli, ili su ih doveli roditelji. Aikido bi trebalo da je zabavan i za decu i za odrasle. I zašto onda ponovo izmišljati toplu vodu i specijalne metodiku tipa: učenje uz igru?Opširnije

petak, septembar 12, 2008 Bratislav Stajić Aikido tekstovi 7899

Jiyu Waza je pre svega način uvežbavanja aikido tehnika, a kasnije i ozbiljna priprema za samoodbranu od više napadača.

 aikido jiyu wazaU stvari, radi se o neprekidnom izvođenju tehnika u odnosu na kontinuirani napad, iz raznih uglova,  u dinamici. Može se izvoditi sa jednim, ili sa više napadača, a najčešće se radi sa dva napadača.

Uglavnom se unapred odredi vrsta napada, kako bi izvođenje tehnika bilo pravilno i postepeno, ali se može raditi i u uslovima bez unapred dogovorenog napada.

U želji da u što kraćem roku, dođu do atraktivnog prikaza Jiyu Waza-e, vežbači veoma mnogo greše primenjujući određene, napamet naučene šablone, ili se bez plana jednostavno samo brzo napamet okreću. Na prvi pogled, to može izgledati atraktivno, ali je to nepravilan pristup koji dovodi do pogrešnog utvrdjivanja reakcija, koje je kasnije veoma teško iskoreniti.

sreda, februar 21, 2007 Bratislav Stajić Aikido tekstovi 14276

Osnovni principi su napisani na osnovu skoro  40-godišnjeg  izučavanja borilačke veštine aikido, kroz veliki broj  treninga i seminara.

Sublimirani su iz praktičnog iskustva na svim nivoima primene, od rada sa predškolskom decom pa sve do obuke elitnih specijalnih jedinica.

Ovaj tekst je napisan na osnovu sopstvenog iskustva, i biće redovno dopunjavan  najnovijim, uvek praktično proveravanim saznanjima.

Pročitajte više o osnovnim aikido principima u daljem tekstu...

 

petak, septembar 19, 2014 Knežević Dr Danilo Aikido tekstovi 1147

Sa aspekta psihofizičkog zdravlja, svako bavljenje fizičkom aktivnošću je korisno.

Ono što posebno izdvaja baš aikido, pored nesumnjivog unapređenja psihofizičkih sposobnosti jeste i sticanje znanja iz oblasti samoodbrane, što je opet u vezi sa povećanjem samopouzdanja i samopoštovanja (kako bi nas drugi poštovali), dok neograničene mogućnosti napredovanja u aikidou doprinose motivacionom kapacitetu, jačanju volje kao vodeće psihičke funkcije, što nas čini tolerantnijim na stresove i teškoće svakodnevnice.