Aikido škola : Šomen uči ikjo - direktna varijanta (Shomen uchi ikkyo omote)

Ikjo je jedna od najbazičnijih aikido tehnika, broj  jedan se nalazi i u samom nazivu tehnike. Naime ikkyo se može prevesti i kao Prva forma ili Prva kontrola.

Program za polaganje za decu

Program za polaganje za decu

 
Program polaganja za
decu do 12 godina

 


10. Kju – Žuti pojas
Posle 30 treninga
(3 meseca treniranja)

PADOVI

-    PAD NAPRED
-    PAD NAZAD

KRETANJA

-    TENKAI (Okret na stopalima u mestu)
-    USHIRO TENKAN (Okret unazad)
-    IRIMI TENKAN (Ulazak, okret unazad)
-    TSUGI ASHI (Klizeće kretnje napred)

TEHNIKE U STOJEĆEM STAVU LICEM PREMA PARTNERU

1. KATATE TORI AI HANMI IKYO OMOTE, URA
(Hvat za istu ruku,prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

2. KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO
(Hvat za suprotnu ruku, druga kontrola)

3. KATATE TORI AIHANMI KOTEGAESHI
(Hvat za istu ruku, izvrtanje šake spolja)

4. MUNE TORI NIKYO  
(Hvat za prsa, druga kontrola)

TEHNIKE ODBRANE OD NAPADA SA LEĐA

5. USHIRO ERI TORI NIKYO  
(Hvat za rever otpozadi, druga kontrola)

6. OBUHVAT OTPOZADI OKO STRUKA - NIKYO
(Druga kontrola)
9. Kju – Narandžasti pojas
40 treninga od prethodnog polaganja
(5 meseci treniranja od prethodnog polaganja)


PADOVI

-    PAD  NAPRED
-    PAD NAZAD
-    PAD NAPRED – PAD NAZAD

KRETANJA

-    TENKAI (Okret na stopalima u mestu)
-    USHIRO TENKAN (Okret unazad)
-    IRIMI TENKAN (Ulazak, okret unazad)
-    TSUGI ASHI (Klizeće kretnje napred)

TEHNIKE  U STOJEĆEM STAVU LICEM PREMA PARTNERU

1. KATATE TORI GYAKU HANMI IKKYO
(Hvat za suprotnu ruku, prva kontrola)

2. MUNE TORI NIKYO
(Hvat za prsa, druga kontrola)

3. RYOTE TORI SHIHONAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje u 4 pravca)

4. YOKOMEN UCHI GOKYO  
(Kružni udarac rukom, peta kontrola)

TEHNIKE ODBRANE OD NAPADA SA LEĐA

6. USHIRO RYOTE TORI IKKYO
(Hvat sa dve za dve ruke, prva kontrola)

7. USHIRO RYOKATA TORI NIKYO
(Hvat za ramena otpozadi, druga kontrola)

8. Kju – Zeleni pojas
50 treninga od prethodnog polaganja
(6 meseci treniranja od prethodnog polaganja)UKEMI ( PADOVI)

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI
-    MAE-USHIRO UKEMI
-    KATA UKEMI


TAI SABAKI (KRETANJA)

-    TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    IRIMI TENKAN
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    TSUGI ASHI


JIYU WAZA (Kontinualno izvođenje tehnika)

1. CHUDAN TSUKI
(jedan napadač, udarac pesnicom u stomak, izbegavanje napada)


TACHI WAZA

1. KATATE RYOTE TORI IKYO
(Hvat sa dve ruke za jednu, prva kontrola)

2. CHUDAN TSUKI IKYO URA
(Udarac pesnicom u pleksus, prva forma, kružna varijanta)

3. CHUDAN TSUKI KOTEGAESHI
(Udarac pesnicom u pleksus, izvrtanje zgloba šake u stranu).

4. KATATETORI AIHAMI UCHIKAITEN SANKYO
(Hvat za istu ruku, uvrtanje zgloba šake, varijanta sa provlačenjem ispod ruke).

5. YOKOMEN UCHI TENCHINAGE
 (Kružni udarac bridom šake, bacanje u 4 pravca).

USHIRO WAZA

5. USHIRO RYOTE TORI NIKYO
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, druga kontrola).

6. USHIRO RYOTE TORI SANKYO
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, uvrtanje zgloba šake).

BUKI WAZA (Odbrana od napada oružjem)

1.GEDAN TSUKI TANTO TORI NIKYO
(ubod nožem odozdo, druga kontrola)
7. Kju – Plavi pojas
60 treninga od prethodnog polaganja
(7 meseci treniranja od prethodnog polaganja)


UKEMI

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI
-    MAE-USHIRO UKEMI
-    KATA UKEMI
-    JUJI GARAMI


TAI SABAKI

-    TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    IRIMI TENKAN
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    TSUGI ASHI
-    SLOBODNO KRETANJE


JIYU WAZA (Kontinualno izvođenje tehnika).

1.    CHUDAN TSUKI
(1 Napadač)

2.    SCHOMEN UCHI
(1 Napadač)

TACHI WAZA
    
1.    JODAN TSUKI IKYO
(Udarac pesnicom u glavu, prva kontrola)

2.    KATATE RYOTE TORI NIKYO
(Hvat sa dve za jednu ruku, druga kontrola).

3.    SCHOMENUCHI IKKYO OMOTE, URA
(Udarac bridom šake odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

4.    JODAN TSUKI KOTEGAESHI
(Udarac pesnicom u glavu, izvrtanje zgloba šake spolja).

5.    SHOMEN UCHI SANKYO
(Udarac bridom šake odozgo, uvrtanje zgloba šake).

6.    KATATETORI AIHANMI IRIMINAGE
(Hvat za istu ruku, bacanje ulaskom).

USHIRO WAZA

1.    ERI TORI TENCHINAGE
(Hvat za okovratnik otpozadi, bacanje nebo-zemlja).
2.    ERI TORI IRIMINAGE
(Hvat za okovratnik otpozadi, bacanje ulaskom).

BUKI WAZA

1.    SHOMENUCHI TANTO IKKYO OMOTE, URA
    (Bod nožem odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera ).

SUWARI WAZA (Tehnike u klečećem stavu)

1.    KOKYU HO
   (Bacanje ekstenzijom).
6.Kju – Braon pojas
80 treninga od prethodnog polaganja
(10 meseci treniranja od prethodnog polaganja)UKEMI

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI,
-    MAE-USHIRO UKEMI,
-    KATA UKEMI,
-    JUJI GARAMI,
-    USHIRO WAZA-TACHI WAZA

TAI SABAKI

-    TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    IRIMI TENKAN,
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    TSUGI ASHI
-    SLOBODNO KRETANJE

JIYU WAZA (Kontinualno izvođenje tehnika)

1.    CHUDAN TSUKI
(2 napadača)

2.    SHOMEN UCHI
(2 napadača)

TACHI WAZA

1.    MUNE TORI MENUCHI IKKYO
(Hvat za prsa i udarac bridom šake u glavu, prva kontrola).

2.    MUNE TORI MENUCHI SANKYO
(Hvat za prsa i udarac bridom šake u glavu, uvrtanje zgloba šake).

3.    CHUDAN TSUKI USHIRO KIRIOTOSHI
(Udarac pesnicom u pleksus, bacanje povlačenjem unazad).

4.    CHUDAN TSUKI UDEGARAMI
(Udarac pesnicom u pleksus, bacanje unazad ključ polugom na savijenom laktu).

5.    CHUDAN TSUKI HIJIKIMEOSAE
(Udarac pesnicom u pleksus, obaranje polugom na laktu i gušenjem).

6.    YOKOMENUCHI SUMIOTOSHI
(Kružni udarac bridom šake, bacanje u ugao).

7.    SHOMENUCHI  KOKYUNAGE
(Udarac bridom šake odozgo, bacanje uklapanjem).

USHIRO WAZA

1.    KATATE TORI KUBESHIME IKYO
(Hvat za ruku i gušenje otpozadi, prva kontrola na ruci koja hvata ruku).

2.    KATATE TORI KUBESHIME IKYO 2
(Hvat za ruku i gušenje otpozadi, prva kontrola na ruci koja guši izvedena sa spoljne strane).

BUKI WAZA

1.    YOKOMENUCHI IKKYO
     (Kružni bod nožem odozgo, prva kontrola).

SUWARI WAZA

1.    RYOTE TORI TENCHINAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje nebo-zemlja).

2.    MUNE TORI NIKYO
(Hvat za prsa, druga kontrola).


Program za polaganje za odrasle

Program polaganja za odrasle

INTERNACIONALNA AIKIDO AKADEMIJAProgram polaganja za odrasle
i decu iznad 12 godina


Bratislav Stajić
 

5.Kju – Žuti pojas
Posle 40 treninga
(4 meseca treniranja)

 


UKEMI
(PADOVI)

-    MAE UKEMI (Pad napred sa ustajanjem)

-    USHIRO UKEMI (Pad nazad sa ustajanjem)

TAI SABAKI
(KRETANJA)

-    IRIMI TENKAN  (Ulazak, okret)

-    USHIRO TENKAN  (Okret unazad)

-    TSUGI ASHI  (Klizeći iskorak prednjom nogom)

-    AYUMI ASHI  (Bočno kretanje)

-    SHIKKO  (Kretanje na kolenima)
 

TACHI WAZA
(TEHNIKE U STOJEĆEM STAVU LICEM PREMA PARTNERU)


1.     KATATE TORI AI HANMI IKYO (OMOTE,URA)
(Hvat za istu ruku,prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

2.     SHOMEN UCHI IKYO (OMOTE,URA)
(Udarac bridom šake odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

3.     KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO
(Hvat za suprotnu ruku, druga kontrola)

4.     KATATE TORI GYAKU HANMI SHIHO NAGE
(Hvat za suprotnu ruku, bacanje u 4 pravca)

5.     KATATE TORI AIHANMI SHIHO NAGE (OMOTE,URA)
     (Hvat za istu ruku, bacanje u 4 pravca)

6.     KATATE TORI AIHANMI KOTEGAESHI
(Hvat za istu ruku, izvrtanje šake spolja)

7.     KATATE TORI AIHANMI IRIMI NAGE
(Hvat za istu ruku, bacanje prednjim ulaskom)


USHIRO WAZA
(TEHNIKE ODBRANE OD NAPADA SA LEĐA)


8.     USHIRO RYOTE TORI IKYO
(Hvat otpozadi sa dve za dve ruke, prva kontrola)

9.    USHIRO ERI TORI NIKYO
   (Hvat za okovratnik otpozadi, druga kontrola)

SUWARI WAZA
(TEHNIKE NA KOLENIMA)

10.     KOKYU HO
     (Rušenje ekstenzijom)


4.Kju – Narandžasti pojas
50 treninga od prethodnog polaganja
(5 meseci treniranja od prethodnog polaganja)

UKEMI:

-    MAE UKEMI (Pad napred sa ustajanjem)
-    USHIRO UKEMI  (Pad nazad sa ustajanjem)
-    KATA UKEMI (Pad napred ublažen sa udarcem)

TAI SABAKI:

-    IRIMI TENKAN (Ulazak, okret unazad)
-    IRIMI TENKAN TENKAI (Ulazak, okret unazad, okret na stopalima)
-    USHIRO TENKAN (Okret unazad)
-    TSUGI ASHI  (Klizeći iskorak prednjom nogom)
-    AYUMI ASHI (Bočno kretanje)
-    SHIKKO (Kretanje na kolenima)


TACHI WAZA:

1.    KATATE TORI AI HANMI IKYO (OMOTE,URA) – U pokretu
           (Hvat za istu ruku,prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u     partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

2.    MUNE  TORI NIKYO (OMOTE,URA)
(Hvat za prsa, druga kontrola, varijanta direktnim ulaskom u     partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

3.    YOKOMEN UCHI GOKYO
(Kružni udarac sa strane, peta kontrola).

4.    SHOMEN UCHI IRIMI NAGE
(Udarac odozgo, bacanje prednjim ulaskom)

5.    SHOMEN UCHI KOTE GAESHI
(Udarac odozgo, izvrtanje zgloba šake u stranu).

6.    RYOTE TORI SHIHO NAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje u četiri pravca).

7.    YOKOMEN UCHI SHIHO NAGE
(Kružni udarac sa strane, bacanje u četiri pravca).

8.    RYOTE TORI TENCHI NAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje „nebo-zemlja“).

9.    KATATE TORI GYAKU HANMI UDE GARAMI
(Hvat za suprotnu ruku, ključ poluga na leđima).

USHIRO WAZA:

10.    USHIRO RYOTE TORI NIKYO
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, druga kontrola)

11.    USHIRO RYOTE TORI SANKYO
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, treća kontrola)

BUKI WAZA:

12.    GEDAN TSUKI TANTO TORI NIKYO
(Bod nožem odozdo, druga kontrola)

SUWARI WAZA:

13.    SHOMEN UCHI IKYO  (OMOTE,URA)
(Udarac odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera ).


3.Kju-Zeleni pojas
60 treninga od prethodnog polaganja
(6 meseci od prethodnog polaganja)

UKEMI:

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI
-    FLYING KATA UKEMI
-    MAE UKEMI USHIRO UKEMI
-    REVERSE MAE UKEMI
-    YOKO UKEMI

TAI SABAKI:

-    IRIMI TENKAN
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    TSUGI ASHI
-    AYUMI ASHI
-    SHIKKO

JIYU WAZA:

1.    CHUDAN TSUKI  (2 napadača)TACHI WAZA:

2.    KATATE RYOTE TORI IKYO (OMOTE,URA)
(Hvat sa dve za jednu ruku, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera ).

3.    SHOMEN UCHI SANKYO  (OMOTE)
(Udarac odozgo, treća kontrola, prvi deo tehnike je kao ikjo)

4.    SHOMEN UCHI SANKYO  (UCHI KAITEN)
(Udarac odozgo, treća kontrola, varijanta sa provlačenjem ispod ruke).

5.    CHUDAN TSUKI KOTE GAESHI
(Udarac pesnicom u stomak, izvrtanje zgloba šake u stranu).

6.    YOKOMEN UCHI KOTE GAESHI (2 načina)
(Kružni udarac sa strane, izvrtanje zgloba šake u stranu).
 
7.    CHUDAN TSUKI IRIMI NAGE
(Udarac pesnicom u stomak, bacanje prednjim ulaskom).

8.    YOKOMEN UCHI TENCHI NAGE
(Kružni udarac sa strane, bacanje „nebo-zemlja“)

9.    YOKOMEN UCHI IRIMI NAGE (2 načina)
(Kružni udarac sa strane, bacanje ulaskom).

10.    SHOMEN UCHI KOKYU NAGE
(Udarac odozgo, bacanje propuštanjem, varijanta sa spuštanjem na koleno)

11.    USHIRO HIJI TORI IKYO (URA)
(Obuhvat oko laktova otpozadi, prva kontrola, varijanta zalaženjem iza partnera ).

12.    CHUDAN TSUKI UDE GARAMI
(Udarac pesnicom u stomak, bacanje napred ključ polugom).

13.    YOKOMEN UCHI UDE GARAMI
(Kružni udarac sa strane,  ključ poluga direktnim ulaskom)

14.     KATATE TORI GYAKU HANMI SOKUMEN IRIMI NAGE
   (Hvat za suprotnu ruku, bacanje ulaskom sa strane)

USHIRO WAZA:

15.    USHIRO RYO KATA TORI NIKYO
(Hvat za ramena otpozadi, druga kontrola)

BUKI WAZA:

16.    SHOMEN UCHI IKYO
(Udarac odozgo, varijanta direktnim ulaskom u partnera).

17.    YOKOMEN UCHI TANTO TORI GOKYO
(Kružni bod nožem sa strane, peta kontrola).

SUWARI WAZA:

18.    SHOMEN UCHI IRIMI NAGE
(Udarac odozgo, bacanje prednjim ulaskom).

19.    SHOMEN UCHI KOTE GAESHI
(Udarac odozgo, izvrtanje zgloba u stranu).

HANMI HANTACHI WAZA:

20.    KATATE TORI GYAKU HANMI SHIHO NAGE
(Hvat za suprotnu ruku, bacanje u četiri pravca).


2.Kju-Plavi pojas
60 treninga od prethodnog polaganja
(6 meseci od prethodnog polaganja)

UKEMI:

-    Svi padovi

TAI SABAKI:

-    Sva kretanja

JIYU WAZA:

1.           SHOMEN UCHI  (2 napadača)
2.           KATATE TORI    (2 napadača)

TACHI WAZA:

3.    JODAN TSUKI IKYO
(Udarac pesnicom u glavu, prva kontrola).

4.    KATATE RYOTE TORI NIKYO
(Hvat sa dve za jednu ruku, druga kontrola).

5.    SHOMEN UCHI NIKYO
(Udarac odozgo, druga kontrola).

6.    YOKOMEN UCHI NIKYO  (OMOTE, URA)
(Kružni udarac sa strane,  druga kontrola).

7.    KATATE TORI AIHANMI UCHI KAITEN SANKYO
(Hvat za istu ruku, treća kontrola, varijanta sa provlačenjem ispod ruke).

8.    CHUDAN TSUKI ROKYO
(Udarac pesnicom u stomak, šesta kontrola)

9.    YOKOMEN UCHI UDEKIME NAGE
(Kružni udarac sa strane, bacanje udarcem u lakat).

10.    JODAN TSUKI KOTE GAESHI
(Udarac pesnicom u glavu, izvrtanje zgloba šake u stranu).

11.    GEDAN MAWASHI TSUKI UDE GARAMI
(Kružni udarac nisko sa strane, ključ poluga).

12.    YOKOMEN UCHI KOSHI NAGE
(Kružni udarac sa strane, bacanje preko kuka).

13.    CHUDAN TSUKI USHIRO KIRI OTOSHI
(Udarac pesnicom u stomak, bacanje povlačenjem unazad).


14.    KATATE TORI GYAKU HANMI SUMI OTOSHI
(Hvat za suprotnu ruku, bacanje u ugao).

15.    MAE GERI (2 tehnike)
(Udarac nogom pravo u stomak, bacanje ulaskom spolja i unutra).

16.    MAWASHI GERI (2 tehnike)
(Kružni udarac nogom, bacanja propuštanjem i ulaskom).

USHIRO WAZA:

17.    USHIRO  RYOTE TORI JUJI NAGE
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, bacanje ukrštanjem ruku).

18.    USHIRO  ERI TORI IRIMI NAGE
(Hvat za okovratnik otpozadi, bacanje prednjim ulaskom).

19.    USHIRO  ERI TORI TENCHI NAGE
(Hvat za okovratnik otpozadi, bacanje „nebo-zemlja“)

20.    USHIRO RYO KATA TORI KIRI GAESHI
(Hvat za ramena, bacanje ulaskom sa strane).


BUKI WAZA:

21.    SHOMEN UCHI TANTO TORI UCHI KAITEN SANKYO
(Bod nožem odozgo, treća kontrola, varijanta sa provlačenjem ispod   ruke)  
            
22.    GEDAN MAWASHI TSUKI TANTO TORI  UDE GARAMI
(Kružni bod nožem nisko sa strane, ključ poluga).


SUWARI WAZA:

23.    SHOMEN UCHI SANKYO
(Udarac odozgo, treća kontrola).

24.    MUNE TORI NIKYO
(Hvat za prsa, druga kontrola).

HANMI HANTACHI WAZA:

25.    USHIRO RYO KATA TORI KOKYU NAGE
(Hvat za ramena otpozadi, bacanje propuštanjem).

26.    SHOMEN UCHI IKYO
(Udarac odozgo, prva kontrola).1.Kju-Braon pojas
80 treninga od prethodnog polaganja
(8 meseci od prethodnog polaganja)


JIYU WAZA:

1.    CHUDAN TSUKI, SHOMEN UCHI (2 napadača)
2.    YOKOMEN UCHI (2 napadača)
3.    USHIRO RYOTE TORI(2 napadača)

TACHI WAZA:

4.    MUNE TORI MENUCHI IKYO
(Hvat za prsa i udarac u glavu, prva kontrola).

5.    MUNE TORI MENUCHI SANKYO
(Hvat za prsa i udarac u glavu, treća kontrola).

6.     SHOMEN UCHI YONKYO
(Udarac odozgo, peta kontrola).

7.     CHUDAN TSUKI IRIMI NAGE
(Udarac pesnicom u stomak, bacanje prednjim ulaskom, direktana varijanta)

8.     MUNE TORI MENUCHI JUJI NAGE
(Hvat za prsa i udarac u glavu, bacanje ukrštanjem ruku)

9.    CHUDAN TSUKI HIJI KIME OSAE
(Udarac pesnicom u stomak, kontrola polugom na laktu i gušenjem)

10.    KATATE TORI GYAKU HANMI SOTO KAITEN NAGE
(Hvat za suprotnu ruku, kružno bacanje-spolja).

11.    KATATE TORI GYAKU HANMI UCHI KAITEN NAGE
(Hvat za suprotnu ruku, kružno bacanje-unutra)

12.    CHUDAN TSUKI USHIRO KIRI OTOSHI 2
(Udarac pesnicom u stomak, bacanje povlačenjem unazad, prihvatom za glavu).

13.    SHOMEN UCHI KOSHI NAGE
(Udarac odozgo, bacanje preko kuka)

14.    SHOMEN UCHI SOKUMEN IRIMI NAGE
(Udarac odozgo, bacanje ulaskom sa strane).

15.    MUNE TORI AIKI OTOSHI
(Hvat za prsa, bacanje prihvatom za noge).

16.    YOKOMEN UCHI SUMI OTOSHI
(Kružni udarac sa strane,bacanje u ugao).

17.    SHOMEN UCHI KOKYU NAGE
(Udarac odozgo, bacanje propuštanjem).

18.    YOKOMEN UCHI UDE GARAMI 3
(Kružni udarac sa strane, bacanje ključ polugom, varijanta sa unutrašnjim ulaskom).

19.    KATATE RYOTE TORI KOKYU NAGE
(Hvat sa dve za jednu ruku, bacanje propuštanjem).

USHIRO WAZA:

20.    USHIRO  RYO KATA TORI AIKI OTOSHI
(Hvat za ramena otpozadi, bacanje prihvatom za noge).

21.    USHIRO  KATATE TORI KUBISHIME IKYO
(Hvat za ruku i davljenje otpozadi, prva kontrola)

22.    USHIRO  KATATE TORI KUBISHIME IKYO 2
(Hvat za ruku i davljenje otpozadi).

23.    USHIRO TORI SUMI OTOSHI
(Obuhvat preko ruku visoko otpozadi, bacanje u ugao).

24.    USHIRO RYOTE TORI KOKYU NAGE
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, bacanje propuštanjem).

BUKI WAZA:

25.    YOKOMEN UCHI IKYO
(Kružni bod nožem sa strane, prva kontrola).

26.    MUNE TORI GEDAN TSUKI TANTO TORI NIKYO
(Hvat za prsa i bod nožem odozdo, druga kontrola).

27.    MUNE TORI SHOMEN UCHI TANTO TORI IKYO
(Hvat za prsa i bod nožem odozgo, prva kontrola).

28.    PRETNJA PIŠTOLJEM SPREDA (2 tehnike)

29.    POTEZANJE PIŠTOLJA (4 tehnike)


30.    PRETNJA PIŠTOLJEM OTPOZADI (2 tehnike)

SUWARI WAZA:

31.    RYOTE TORI TENCHI NAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje „nebo-zemlja)

32.    SHOMEN UCHI NIKYO
(Udarac odozgo, druga kontrola)

HANMI HANTACHI WAZA:

33.    USHIRO KATATE TORI  KUBISHIME SANKYO NAGE
(Hvat za ruku davljenje otpozadi, treća kontrola-bacanje)


1.Dan-Crni pojas
Minimum 15 godina starosti
200 treninga od prethodnog pojasa
 

JIYU WAZA:

1.    KATAME WAZA  -  SUWARI WAZA  (2 napadača)

2.    CHUDAN TSUKI, SHOMEN UCHI, MAE GERI (2 napadača)

3.    SHOMEN UCHI (2 napadača)

TACHI WAZA:

SVE TEHNIKE:

-    NA KOLENIMA
-    NA KOLENIMA PROTIV NAPADAČA KOJI STOJI
-    TEHNIKE ODBRANE OD SVIH UDARACA U STOJEĆEM STAVU
-    TEHNIKE ODBRANE OD SVIH  HVATOVA
-    TEHNIKE PRIVOĐENJA

USHIRO WAZA:

-    SVE TEHNIKE ODBRANE OD NAPADA OTPOZADI


BUKI WAZA:

-    SLOBODNI STIL TANTOTORI:  (1 napadač)