Svetac zaštitnik - Sveti Arhanđel Mihailo

U subotu 21. Novembra u 12 časova, Internacionalna Aikido Akademija, Srpski Aikido Savez i Borilački klub "Dinamična sfera,   obeležiće dan svog Svetog zaštitnika, Arhangela Mihaila.

Praznik, koji je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom i uvek se obeležava 21. novembra po novom kalendaru, spomen je na jednog od anđela koji su se, prema predanju, sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla.

Dobar temelj je ključ uspeha u aikidou

Pomoću bazičnog treninga (kihon) gradimo temelj kretanja u aikidou (tai-sabaki) i snagu abdominalnog disanja (kokyu-ryoku). Trenira se u paru, gde se jedan vežbač uživljava u ulogu napada, a drugi, u ulogu odbrane. Uloge se, posle izvesnog broja ponavljanja, menjaju.
Osnovna karakteristika bazičnog treninga je statična metoda vežbanja, u početku sa napadom vrlo čvrstim hvatovima, a kasnije, sa vrlo snažnim udarcima. Primena aikido tehnike u ovim uslovima zahteva veliku preciznost izvođenja. Kako je princip usaglašavanja sa protivnikovim napadom, i njegovim preusmeravanjem u svoju korist obično dinamična kategorija, njegova primena u statičnim uslovima je njegov najteži mogući oblik. Bazični (statični) trening je primarna metoda za učenje snažne aikido tehnike, za najkraće moguće vreme, zato što se suočavamo sa punom snagom napada, u statičnom okruženju, i svaka greška se odmah i lako dijagnostikuje kroz nemogućnost izvođenja tehnike.
Naravno, ovo je samo jedan deo aikido metodike, i do danas se zadržao u aikido stilovima yoshinkan i iwama ryu.
Kod nas je bazični trening čvrsto inkorporiran u metodiku treninga Internacionalne Aikido Akademije i Srpskog Aikido Saveza.

Pomoću bazičnog treninga (kihon) gradimo temelj dobrog stava (kamae), pravilnog kretanja u aikidou (tai-sabaki) i snagu abdominalnog disanja (kokyu-ryoku).

Osnovna karakteristika bazičnog treninga je statična metoda vežbanja, u početku sa napadom vrlo čvrstim hvatovima, a kasnije, sa vrlo snažnim udarcima. Primena aikido tehnike u ovim uslovima zahteva veliku preciznost izvođenja.

Kako je princip usaglašavanja sa protivnikovim napadom, i njegovim preusmeravanjem u svoju korist obično dinamična kategorija, njegova primena u statičnim uslovima je njegov najteži mogući oblik.

Udarci u Aikidou-Atemi Waza

Mica Vujovic-atemi waza

Atemi se u aikidou, primenjuje kao udarac u telo, koji je bolan ali ne i razoran.

Nasuprot uobičajenom mišljenju, da se prilikom izvođenja aikido tehnika ne koriste udarci, nepokolebljivo čvrsto stoje svedočenja iz vremena  nastanka i dugogodišnjeg razvoja ove veštine , kao i najveći broj iskustava iz praktične primene u samoodbrani, o neophodnosti njegove upotrebe.

Zbunjujući udarci u vitalne tačke protivnika, imaju za cilj smanjivanje nivoa reakcije protivnika, za vreme koje nam je potrebno da steknemo prednost i preuzmemo inicijativu, primenom neke od aikido tehnika kontrole ili bacanja.